Privacy & Security

Säkerhet & Sekretess

Well Woman Europe anser att elektronisk säkerhet är avgörande för framgången av Internet som ett service, handels och underhållningsmedium. Informationen som du fyller i här, om du inte angett något annat, kommer endast att kännas till av två parter, dig och Well Woman Europe. Vi utlovar att Well Woman Europe inte kommer att lämna ut dina personliga data till någon annan utan ditt medgivande. Du kan ändra ditt tillstånd när som helst när det gäller att ta emot erbjudande och kommunikation från Well Woman Europe. När vi presenterar information till våra annonsörer, om ni inte sagt ifrån, är det i form av en sammanlagd statistik som är sammanställd från våra besökares alla frågor samt statistik för hur våra besökare uppträder som grupp på sidan.

Well Woman Europe har skapat denna säkerhetsförklaring för att presentera vårt stora engagemang när det gäller säkerhet. Här nedan visas all vår samlade information och utbredda tillämpning av denna webbsida:

www.wellwoman-europe.com

Kundens kontaktinformation används för att kontakta besökaren när det behövs. Användare kan välja att ”opt-out” när man inte vill ta emot fler mail; se val/opt-out avsnittet här nedan. Denna sida innehåller länkar till andra sidor. Well Woman Europe ansvarar inte för det privata användandet av dessa Webbsidor. För besökare på katalogavsnittet på vår sida, använder vi en beställningsblankett för kunder som önskar information, produkter och service. Vi samlar besökares kontakt-information (som t.ex. deras e-mailadress) och ekonomisk information (som deras konto- eller kreditkortsnummer).

Kontaktinformationen från beställningen används för att skicka beställningen till våra kunder. Kundens kontaktinformation används för att nå besökaren när det är nödvändigt. Användare kan ”opt-out” att mottaga framtida mail; se val/opt-out avsnittet nedan. Ekonomisk information används för att kontrollera användarens kvalifikationer för att kunna debitera användaren för produkter och service. Kundernas kontaktinformation används bara när man behöver nå besökaren. Användare kan välja att inte ta emot framtida mail; se nedan val/opt-out.

Säkerhet

Denna sida har säkerhetsåtgärder på plats för att skydda mot förlust, missbruk och att ändring av information sker under vår kontroll.

Val/Opt-out, när du inte längre vill ha kontakt

Vår sida förser användaren med möjligheten att avsäga sig mottagandet av information från oss och våra partner när vi ber om information om besökaren. Denna sida ger användaren följande val att få sin information borttagen från vår databas, att inte motta framtida kommunikation eller att inte längre få vår service.

Du kan skicka en e-mail till

Sales@wellwoman-europe.com

Kontakta Webbsidan

Om du har frågor angående denna säkerhetsförklaring, hur man använder denna sida, eller om dina förehavanden på webbsidan kan du kontakta oss på