Frågor och Svar

Jag har gått igenom klimakteriet i två år- när kommer det att ta slut?

Övergången genom klimakteriet kan vara från 6 månader till 10 år, och är olika för varje individ, fast det är vanligast med 2 år. Allt du kan göra för att hålla din kropp i trim samt försöka minimera stressfaktorerna kan hjälpa dig genom denna övergång. Många kvinnor finner att den rätta kombinationen av örter, näring, livsstilsförändringar och naturliga hormoner kan hjälpa dem att klara de flesta symptom som associeras med klimakteriet. Det finns de som kan komma att behöva hjälp av läkare och de syntetiska medlen.

Hjälper progesteronet till att öka nivåerna av östrogenet?

Det finns inget bevis för att tillskott av naturligt progesteron kommer att öka kroppens nivå av östrogen. Genom salivtestresultat vet vi att kvinnor som använder naturlig progesteronkräm inte på det hela taget ser någon ökning i sin östrogennivå. Vi vet att progesteron och östrogen, liksom många andra hormoner i kroppen, arbetar i samverkan. Närvaron av progesteron gör kroppens östrogenreceptorer mer känsliga och det cirkulerande östrogenet arbetar bättre utan att den verkliga nivån av östrogen har förändrats.

Progesteronet uträttar samma sak även när det gäller de andra hormonerna. Eftersom kvinnor även efter klimakteriet kan producera en viss mängd östrogen, finner många kvinnor att tillskott av progesteron är tillräcklig eller åtminstone en del av bilden när man ska ta itu med symptomen. För kvinnor som är mycket smala, som fått livmodern bortopererad när de var yngre, eller har speciella riskfaktorer, som hög kolesterolhalt eller svår benskörhet, kanske det kommer att behövas någon form av östrogen eller fytoöstrogen (naturlig växtöstrogen) för att helt och hållet tillgodose deras kroppars behov. Glöm inte att balansen mellan de olika hormonerna är viktig och borde skräddarsys för varje individ.

Finns det någon relation mellan håravfall och klimakterium?

Den vanligaste orsaken till håravfall är låg sköldkörtelfunktion, som är vanlig bland kvinnor i klimakteriet. Andra orsaker inkluderar men är inte begränsat till följande: förändringar i hormonnivåer (en tydlig ökning eller minskning), ökad testosteron och andra androgeniska hormoner, en förändring i balansen mellan östrogen och androgeniska hormoner, ökad stress (fysisk eller känslomässig) och ärftlighet. Närhelst ett plötsligt håravfall inträffar måste man ta i beaktande händelser som inträffade upp till tre månader innan håravfallet eftersom faktorer som påverkar håravfall kan ta upp till tre månader för att visa effekt. Följaktligen bör man ge behandlingar för håravfall upp till tre månader innan man kan förvänta sig att se resultat.

Hur vet jag om jag ligger i riskzonen för benskörhet?

Benskörhet, som många tillstånd, förknippas med särskilda riskfaktorer. Detta betyder att om din hälsa och omständigheterna stämmer med nedanstående kriterier är det större chans att du utvecklar benskörhet än för någon där samma kriterier inte stämmer in på. Denna information baseras på jämförelser av en grupp individer som lider av benskörhet och en grupp individer som inte lider av benskörhet. Om en eller fler riskfaktorer stämmer in på dig behöver inte detta betyda att du kommer att få benskörhet. Om ingen av riskfaktorerna stämmer in på dig behöver inte detta betyda att du inte kommer att få benskörhet. Några riskfaktorer som har visat sig förorsaka benskörhet, är följande:

Kända riskfaktorer:

man är kvinna

man har benskörhet i släkten (det finns en länk mellan mamma och dotter)

man är kaukasier (vit) eller asiat (individer av dessa etniska grupper tenderar att ha lägre bentäthet än afrikanska och spanska kvinnor).

man har en tunn benstomme

man är i efterklimakteriet

man har genomgått en hysterektomi ( total, borttagande av både livmoder och äggstockar)

man har haft en historia av ingen mens eller långa uppehåll mellan (amenorré)

man har otillräckligt kalciumintag

man tränar otillräckligt

man röker

man har en för stor alkoholkonsumtion

man har fått cortison under en lång tid

man har under en längre tid tagit kramplösande mediciner, medel som motverkar syrabildning i magen och urindrivande mediciner

man lider av en överaktiv sköldkörtel, thyrotoxicosis, Cushings syndrom, eller typ 1 diabetes.

Möjliga riskfaktorer:

Man har för mycket protein i dieten (leder till en låg systemisk PH-nivå)

För högt kaffeinintag (3 koppar eller 150-300 mg/dag leder till ökad utsöndring genom urinen av kalcium, magnesium och natrium)

Man har för mycket fosfor i dieten ( läsk, coca.cola och rött kött

Back to top of page

Behöver jag ta magnesium om jag tar kalcium?

Kalciumtillskott utan magnesium stör upptagandet av magnesium från dieten. Detta kan leda till att magnesiumet inte tas upp av benen och nedbrytandet av benet blir större. Ett högt kalciumintag kan intensifiera magnesiumunderskottet och vice versa. Båda dessa mineraler bör intas tillsammans.

Hur påverkar träning benhälsan, och vad för slags träning är bäst?

Fysisk träning är det huvudsakliga icke farmaceutiska sättet att bygga upp ben efter det att den normala bentillväxten är fullgjord. Träning hjälper till att förbättra hållning och rörlighet, kan minska kronisk smärta, öka fysiskt välbefinnande och förbättra koordination och balans. De bästa aktiviteterna är de som inkluderar viktträning, eller övningar som belastar benen (t ex promenader, tennis, jogging, trappklättring och låg-impakt aerobic). Dessa övningar hjälper till att bygga och underhålla starkare ben genom att öka muskelmassan. Viktträning är också viktig eftersom dragandet av benets muskler mot gravitationskraften, som inträffar vid viktlyftning, skapar förändring i benvävnaderna som i sin tur stimulerar benbildandet. När man förbättrar muskeltoningen blir balansen bättre och man reducera antal frakturer som uppkommer genom fallolyckor.

Vad är skillnaden mellan progestiner och naturlig progesteron?

"Naturlig" progesteron (som också kallas USP Progesteron) är en enkel molekylstruktur som är "bio-idetisk" till den progesteron-molekyl som kroppen tillverkar. Syntetiska "progestiner" är inte exakt lik kroppens egen progesteron-molekyl. De härmar det kroppsegna progesteronet så pass mycket att de binds till cellernas progesteronreceptorer och har till viss del en progestron-liknande effekt. Däremot överlämnar inte progestinerna hela den serie av information som den naturliga progesteron-molekylerna skulle ha gjort.

Syntetiska progestiner rekommenderas inte under graviditet utan där krävs progesteron. Syntetiska progestiner ökar inte blod eller salivnivåerna av progesteron. I själva verkat kan syntetiska progestiner minska kroppens nivåer av naturligt progesteron genom att blockera processen av progesteron-produktion. Studier visar däremot att applicering av naturligt progesteron på huden ökar saliv-nivåerna av progesteron. Naturligt progesteron finns som hudkräm, orala droppar, ampuller som man kan injicera, vaginal gelé eller som stolpiller.

Vad är skillnaden mellan wild yam och progesteron?

Wild Yam, Dioscorea barbasco, är något som historiskt har använts inom örtmedicinen för kvinnors hälsa. Några av wild yams verkan inkluderar mild muskelavslappning och en mild urindrivande effekt. I motsats till den information som ges av de företag som producerar wild yamprodukter, omvandlas inte wild yam till progesteron i våra kroppar. Denna omvandling kan bara ske i ett laboratorium. Kroppen kan absorbera wild yam extrakt genom huden, som kan ha viss effekt på klimakteriesymptom. Saliv och blodtester visar dock ingen förändring av progesteron-nivån i kroppen.

Vad betyder USP Progesterone?

United States Pharmacopoeia (USP) Progesterone betyder helt enkelt progesterone som exakt kopierar det progesteronet som naturligt tillverkas i kroppen eller "bio-identiskt" progesteron. Termen "USP Progesterone" skiljer naturligt progesteron från syntetiskt progestin eller progestogen.

Har naturligt progesteron några sidoeffekter?

Progesteron binds vid mottagarcellerna i hjärnan och framkallar en lugnande effekt på det centrala nervsystemet. I överdriven mängd kan progesteronet ha en avslappnande effekt på hjärnan och kan orsaka sömnighet. I en mycket liten grupp kvinnor som är extremt känsliga, kan progesteron förorsaka hormonell huvudvärk eller PMS-symptom. Det finns ingen långsiktig ogynnsam effekt av detta extra progesteron i mängder som kopierar kroppens fysiologiska nivå.

Vad är skillnaden mellan syntetiskt och naturligt östrogen?

Kroppen producerar naturligt tre former av östrogen: Estrone (E1), estradiol (E2) och estriol (E3). Estrone omvandlas från estradiol i levern. Syntetiserat i äggstockarna och omvandlat i levern är estradiol det mest fysiologiskt verksamma formen av östrogen. När estradiol tas oralt omvandlas det till estrone i tunntarmen. Estriol är det kortast verksamma östrogenet och har en svagare effekt än estradiol och estrone. Estriol bevaras intakt när man tar det i tablettform, dvs det omvandlas inte till estrone som estradiol gör. Eftersom estriol konkurrerar med estrone i receptorerna när man tar det i stora eller upprepade doser kan det ha en anti-östrogenisk effekt i vissa vävnader som bröst och livmoder. Estriol-doser måste ökas upp till tre gånger estradiol-dosen för att uppnå liknande effekt (t ex reducera varma vallningar och vaginal torrhet hos kvinnor i klimakteriet). I Europa och Kina, är estriol den form av östrogen som föredras vid hormonersättningsterapi.

I USA är det vanligaste östrogenet i hormonersättningsterapi och p-piller estradiol, det starkaste av de tre formerna av östrogen. Några av de östrogener som tillverkas i USA kopierar exakt en av de tre former av östrogen som tillverkas i kroppen, estradiol, så rent tekniskt så är det "naturligt". Många läkare ordinerar "Tri-est" eller "Bi-est" som kombinationerna E1/E2/E3 och E2/E3 kallas. Med en läkares ordination kan apoteken blanda ihop dessa kombinationer av naturligt östrogen. Annat östrogen som finns tillgängligt skiljer sig huvudsakligen i varifrån östrogenet kommer, t ex om det härstammar från djur eller växtprodukter eller syntetiseras kemiskt. Syntetiska östrogener är sådana ämnen som inte naturligt finns i den mänskliga kroppen. Det finns en debatt om huruvida östrogen från hästurin är "naturlig", men de flesta naturligt sinnade läkare håller med om att användningen av östrogener som härstammar från hästar inte är lämpligt för människor.

Vad är PMS?

Dr. Katharina Dalton, en brittisk läkare myntade ursprungligen termen "premenstruellt syndrom" (PMS) 1953 och upprättade därefter världens första PMS-klinik i London. Syndromet har helt säkert existerat långt tidigare, men endast under de senaste 50 åren har det uppmärksammats som ett medicinskt problem. Premenstruella symptom har definierats som fysiska, humör och beteendemässiga symptom som: 1) visar sig eller blir värre under den luteala (andra hälften) av den menstruella cykeln; 2)inte existerar i samma form eller svårighetsgrad under den mellersta eller senare follikulära fasen (första halvan av den menstruella cykeln); och 3) försvinner eller återkommer till den vanliga svårighetsgraden under mensen. Det finns över 100 symptom som kännetecknar PMS. Kvinnor kan uppleva en mängd olika symptom som är olika från månad till månad eller från år till år. PMS anses bero på hormonella förändringar , lämplig näring, avsaknad av motion och fysik och/eller känslomässig stress. Forskare har under de senaste 40 åren identifierat 4 huvudsakliga typer av PMS, bestämt av kvinnans huvudsakliga symptom. Dr Guy Abraham utvecklade följande klassifikations system för att kunna identifiera och behandla PMS:

Typ A ("orolig"): oro, humörsvängningar och irritation

Typ C ("kolhydrat" eller "begär efter kolhydrater"): begär efter sötsaker, huvudvärk och trötthet

Typ H ( hyperhydration): uppsvälldhet, kvarhållande av vatten i kroppen, viktökning, ömhet i brösten

Typ D ("depression"): depression, minnesförlust och förvirring.

Några kvinnor har bara en grupp av symptom medan andra lider av kombinationen av två eller flera symptomgrupper. Många symptom som relateras till PMS kan anses bero på "östrogendominans", en relativ överaktivitet av östrogen i kroppen. Av ovannämnda PMS-typer kan 3 grupper dra nytta av tillförsel av progesteron för att neutralisera den överdrivna östrogenaktiviteten: typ A,H och C.

Vad betyder naturlig progesteron för PMS?

Man känner till flera olika typer av PMS. Kvinnor som lider av särskilda former av PMS kan ha ett relativt överskott av östrogen, som förorsakas antingen av för låg progesteron-nivå eller för mycket östrogen i förhållande till progesteron. Detta tillstånd benämns ofta "östrogendominans". Vanliga symptom av östrogendominans inkluderar ömma bröst, uppsvälldhet, irritation och humörsvängningar. Om dina PMS-problem beror på för mycket östrogen eller otillräckligt med progesteron, kan tillskott av progesteron under andra halvan av din cykel (från ägglossning till mens) hjälpa dig att reducera dina PMS-symptom...

Vad är progesteronets roll för hjärta och kärl?

Naturligt progesteron har en skyddande effekt på hjärtat. Ny forskning visar att naturlig progesteron hjälper till att reducera spasmer i hjärtartären. Blodkärlens tilltäppning av kolesterolplaque och kärlspasmer kan allvarligt förhindra blodgenomströmningen till hjärtat och resultera i en "hjärtattack". I en studie av Miyagawa , var progesteron plus estradiol skyddande mot kärlspasmer medan estradiol plus medroxyprogesteron acetate (ett syntetiskt progestin) inte skyddade mot kärlspasmer. Detta betyder att medroxyprogesteron ökade risken för kärlkramper, vilket naturligt progesteron inte gjorde. (Miyagawa K, Rosch J, Stanczyk F, och Hermsmeyer K: Medroxyprogesteron interferes with ovarian steroid protection against coronary vasospasm. Nature Medicine, Vol 3, No. 324-327.)

Kommer naturligt progesteron att ändra effektiviteten av P-piller?

Användandet av naturligt progesteron ändrar inte effektiviteten av P-piller förutsatt at P-pillren tas enligt ordination. P-piller kan innehålla enbart progestiner (syntetiskt progestin) eller en kombination av progestin och östrogen. Genom att lägga till naturligt progesteron ökas endast progesteroneffekten i kroppen.

Hur mycket progesteron ska jag använda?

Hur mycket naturligt progesteron man behöver beror på din nuvarande hormonella och menstruella status. Följande är allmänna rekommendationer som borde bekräftas eller ändras i samråd med din hälsorådgivare. Kom ihåg att detta är allmänna rekommendationer som kan behöva ändras för din specifika situation. När du väljer progesteron kräm, borde den innehålla ungefär 20 mg progesteron per ¼ tesked.

Kvinnor i barnafödande ålder:

Börja använda naturligt progesteron efter ägglossningen. Ägglossningen inträffar 14 dagar innan mens. Räkna den första dagen du blöder som dag 1 i din cykel. Antag att du har en 28-dagars cykel, det betyder att du antagligen har ägglossning på dag 14. Ändra de följande rekommendationerna så att de sammanfaller med din ägglossningsdag:

Dag 1-13 använd inte naturligt progesteron.

Dag 14 (ägglossning)-21 använd ¼ tsk naturligt progesteron två gånger om dagen.

Dag 22-28 använd ¼ - ½ tsk naturligt progesteron två gånger om dagen.

Kvinnor i för-klimakteriet:

Dag 1 (mensens första dag) - 7: använd inte naturligt progesteron.

Dag 8-21: använd ¼ tsk naturligt progesteron två gånger om dagen.

Dag 22-28: använd ¼ till ½ naturligt progesteron två gånger om dagen.

Om din mens börjar tidigt, SLUTA använd naturligt progesteron medan du blöder, räkna blödningens första dag som dag 1 och börja cykeln igen.

Om din mens är sen, använd krämen upp till 3 veckor (dag 28 i din cykel), gör sedan uppehåll en vecka. Om din mens inte har börjat efter en veckas uppehåll, använd krämen igen i tre veckor eller tills din mens kommer igång. SLUTA med krämen när mensen börjar, räkna blödningens första dag som dag 1 i din cykel, och börja cykeln om igen.

Kvinnor i klimakteriet:

Välj en dag i almanackan (t ex den första dagen i månaden) som dag 1.

Dag 1-7: Använd inte naturligt progesteron.

Dag 8-30 (eller31): använd ¼ tsk naturligt progesteron två gånger om dagen.

Hur man applicerar krämen. Gnugga in krämen i handflatorna, avluta genom att gnugga ordentligt in överskottet på innerarmarna, handlederna, mage, bröst och hals, växelvis. Där är huden tunn och kapillärrik och progesteronet sugs snabbt upp i kroppen. Naturligt progesteron appliceras två gånger om dagen, morgon och kväll.

Vilken är östrogenets roll i klimakteriet?

Östrogenproduktionen i äggstockarna börjar avta när kvinnan är i förklimakteriet. Man bedömer att östrogennivån faller till 40-60 % av nivån vid förklimakteriet. Andra av kroppens vävnader, främst körtlar och fettvävnader har möjlighet att producera östrogener. Detta är orsaken till varför det är en variation av östrogenproduktionen i efter-klimakteriet.

En minskning av östrogen har associerats med ett antal symptom vid klimakteriet och för-klimakteriet. Dessa inkluderar en förändring i slemhinnan som förorsakar vaginal torrhet, förtunning av slemhinnan i vaginan, förändring i livmoderslemhinnan som har att göra med cyklerna med oregelbundna blödningar. Fastän en minskning av östrogen har förknippats med varma vallningar, har man inte riktigt förstått mekanismen, eftersom många kvinnor inte har blivit hjälpta av att ta extra östrogen, utan fortfarande lider av varma vallningar.

Min dotter som är i 20årsåldern lider av amenorrhea. Vad är det?

Amenorrhea definieras som en avsaknad av menstruation. Amenorrhea avser ett upphörande av menstruationen under 6 månader hos en kvinna som tidigare har haft menstruella cykler eller avser någon som inte alls ha fått mens innan hon är 16 år. Eftersom den främsta anledningen till amenorrhea är graviditet är detta det första en läkare kontrollerar hos en sexuellt aktiv kvinna för dessa symptom. Den menstruella cykeln är en komplex process som påverkas av en hel rad hormoner, av fysiologiska faktorer och av psykologiska faktorer som känslomässig stress, kroppsvikt, diet, fysisk träning, amning och hormoner som tillverkas i hypothalamus, hypofysen och äggstockarna. Hypothalamus är centret i hjärnan som reglerar mens-cykeln och det påverkas av känslomässiga och psykologiska faktorer.

Kroppsvikt och träningsvanor är viktiga faktorer när man bedömer amenorrhea. Mensen upphör ofta när kvinnans kroppsfett är mindre än 22 % eller om hon är 20 % eller mer under sin idealvikt för sin längd. På samma sätt kan för mycket kroppsfett störa ägglossningen, förorsaka oregelbunden mens och i några fall förorsaka amenorrhea. Menstruella avvikelser kan också inträffa hos atleter och hos kvinnor som tränar överdrivet. Vissa kvinnliga atleter kan också utveckla ätstörningar som ytterligare reducerar deras kroppsfett och som gör att de får problem med amenorrhea.

En obalans eller sjukdom i någon av de hormon-producerande organen kan också leda till amenorrhea. Kom ihåg att amenorrhea är ett symptom, inte en diagnos. Alla kvinnor som upplever amenorrhea borde ta kontakt med en läkare för att utreda orsaken till symptomet, eftersom avsaknad av mens kan associeras till en mängd tillstånd av vilka några är allvarliga. Dessutom om man har amenorrhea under en längre tid får man en ökad risk av benskörhet vilket kan bidra till frakturer senare i livet.